استارت آپ چیست

استارت آپ چیست

استارتاپ یا استارت آپ نامی انگلیسی برای شرکت های نوپا هستند که معمولا بر پایه ایده هایی ریسک پذیر به وجود می آیند که مدل کسب و کار آنها به صورت روشنی مشخص نیست اما دارای رشد سریعی هستند که برای حل نوآورانه و دوام پذیر برای رفع یک نیاز در جوام…