استارت آپ های در انتظار جذب همکار

شما به میزان فعالیت خود ، از پروژه درآمد خواهید داشت.

لیست زیر ، ایده ها ، استارت آپ ها و پروژه هایی هستند که پس از پذیرش ، امکان سنجی ، تولید نمونه اولیه و تیم سازی جهت شتابدهی در لیست جذب همکاری قرار گرفته اند.می توانید آن ها را مشاهده کنید و جزئیات مربوطه را مطالعه کنید و در صورت تمایل اقدام به همکاری کنید.