ارائه خدمات به ایرانیان خارج از کشور
تامین و ارسال کالا،استخدام وکیل،ارسال هدیه و انجام امور اداری